Καλώς ήρθατε στο YOUTH ECO HUB

Η πλατφόρμα αυτή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου YOUTH ECO με σκοπό την παροχή ενός κοινού χώρου για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του πράσινου τομέα, για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και για τους νέους που θέλουν να αναπτύξουν τις πράσινες και περιβαλλοντικές δεξιότητές τους και να βρουν ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας σε πράσινους και φιλικούς προς το περιβάλλον τομείς.

Σε αυτό το HUB

Εταιρείες και οργανισμοί του πράσινου τομέα μπορούν να εγγραφούν και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την εξεύρεση προσωπικού, μαθητευόμενων και επαγγελματιών, καθώς και εθελοντών που θα στελεχώσουν τις δραστηριότητές τους.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα βρουν ένα διαδικτυακό μάθημα για να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε θέματα που σχετίζονται με τους πράσινους τομείς της ανάπτυξης και της εργασίας. Με την εγγραφή και την παρακολούθηση του διαδικτυακού μαθήματος, οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα είναι σε θέση να βοηθήσουν και να καθοδηγήσουν τους νέους με τους οποίους εργάζονται σε πράσινους και φιλικούς προς το περιβάλλον τομείς.

Οι νέοι θα βρουν μια χρήσιμη εργαλειοθήκη με κουίζ, βίντεο, infographics, podcasts και διαδικτυακές δραστηριότητες για να αναπτύξουν τις πράσινες και περιβαλλοντικές τους δεξιότητες και γνώσεις χρησιμοποιώντας γνωστά διαδικτυακά εργαλεία και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους.